הפעם בוחנים לעומק: קורס שחיטה.

הפעם בוחנים לעומק: קורס שחיטה.

מקצוע יהודי זה כבוד לכל החיים. היהדות היא הדת העתיקה ביותר מבין הדתות. דת אשר לפי כתביה מתפתחת כבר מעל שלושת