הקלדה תרגום עזרה בעבודות שיעורי עזר

הקלדה
שם איזור מחיר פרטי התקשרות
יונית עמק הירדן וטבריה,; וכל הארץ לפי סוג העבודה. 0522-984125
דורון - שירותי משרד מרכז 7 ש"ח 03-5361647
אורי צפון 5 ש"ח 0544962973;
אירית בור - 7 ש"ח לעמ' - עברית ו/או אנגלית 03-5608068; 050-2219509
שרה ירושלים 7 ש"ח לעמוד.; מחיר מיוחד לעבודות גדולות. ; כל סוגי עבודות ההדפסה באיכות מעולה. 0522-632482
שירי כל הארץ 5 ש"ח לעמ'; הקלדה והגהה. 052-6007377
אסנת כל הארץ הקלדת עבודות+ ייעוץ בניסוח עבודות. ;5 שח לעמוד לא כולל יעוץ. מחיר לייעוץ תלוי בסוג העבודה. 054-5877349

* אין המערכת אחראית לתוכן המודעות.
* עלות פרסום 99 ש"ח לשנה. לפרסום: אנא צרו קשר.


ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות