עמוד קודם עמוד הבא

1 נספח 1 - מדריך לסולם דיואי עפ"י נושאים

אטלסים 912
אמנות -700(36) 737.4
אמנות (39) 737.4 769-
אמנות (קולנוע ותיאטרון) 799-790
אנציקלופדיות 039-030
ארכיאולוגיה 913
ביוגרפיה יהודית 922.96
ביולוגיה 599-560
בלשנות 469-400
בלשנות 479
בלשנות 492.3-489
בלשנות 492.6
בלשנות 499-492.8
בלשנות עברית 492.4
גיאוגרפיה 910
גיאוגרפיה 919-914
דת 219-200
דת 228-225
דת 291-230
דת 295-293
דת 299-298
היסטוריה 909-900
היסטוריה 911
היסטוריה 920
היסטוריה 932-930
היסטוריה 950-934
היסטוריה 952-951
היסטוריה 954
היסטוריה 959-957
היסטוריה 999-970
היסטוריה של עם ישראל 933
טכנולוגיה 609-600
טכנולוגיה 699-620
יהדות 296
מדעי החברה (36) 349 - 300
מדעי החברה 354.9-350
מדעי החברה 399-360
מדעים מדויקים 559-500
מזרחנות (דת) 297
מזרחנות (בלשנות) 492.7
מזרחנות (ספרות) 892.7
מזרחנות (כתבי-עת) 950.05
מזרחנות 953
מזרחנות 956-955
מזרחנות 969-960
מקרא 224-220
מקרא 229
ספרות 869-800
ספרות 879
ספרות 892.6-889
ספרות 899-892.8
ספרים כלליים 029-001
ספרים כלליים 099-040
פילוסופיה 149-100
פילוסופיה 199-160
פסיכולוגיה 159-150
צילום 770
קלאסיקה (פולחנים) 292
קלאסיקה (חברה) (37) 349 - (38) 349
קלאסיקה 478-470
קלאסיקה 488-480
קלאסיקה (אמנות) (37) 737.4 - (38) 373.4
קלאסיקה (ספרות) 878.870
קלאסיקה (ספרות) 888-880
קלאסיקה (כתבי-עת) 930.5
רפואה 619-610

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
   1 נספח 1 - מדריך לסולם דיואי עפ"י נושאים
      1.1 נספח 1א - מדריך לנושאים בספרייה על פי מספרי דיואי
   2 נספח 2 - עזרים לחיפוש בספריה
      2.1 נספח 2א - חיפוש אלפאביתי של אתרים באוניברסיטה העברית. באות ס' כלולות הספריות
      2.2 נספח 2ב - ההיצע באתר הספריה
      2.3 נספח 2ג - מפרט הספריה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב
      2.4 נספח 2ד - דף המפרט של ספריית מדעי חברה ורוח - האוניברסיטה העברית בירושלים
      2.5 נספח 2ה - מפרט דף הספריה באוניברסיטת בן-גוריון בבאר שבע
      2.6 נספח 2ו - אפשרויות חיפוש בתוכנת אלף
      2.7 נספח 2ז - חיפוש פשוט באוניברסיטת דרבי
      2.8 נספח 2ח - חיפוש מתקדם: אוניברסיטת חיפה
      2.9 נספח 2ט - הפנייה למאגרי מאמרים עקריים וחיפוש מאגרי מידע על פי נושא במפתח אלפאביתי
      2.10 נספח 2י - לוח החיפוש במפתח רמב"י
      2.11 נספח 2יא - מאגרי מידע מ-Webspirs בהיסטוריה, קולנוע (Fiaf) ובפסיכולוגיה (Psychoinfo)
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות