עמוד קודם עמוד הבא

2.1 שיטת המיון של דיואי

שיטת המיון של דיואי קרויה על שם מפתחה, ג'ון דיואי (1952-1859), שהיה פילוסוף, פסיכולוג ומחנך אמריקאי ושימש כפרופסור לפדגוגיה באוניברסיטת שיקגו. בשיטתו מחלק דיואי את כלל הנושאים הקיימים לעשרה ענפים מרכזיים, כש1- מתייחס לפילוסופיה, 2 לדתות, 3 למדעי החברה וכן הלאה.

מספר דיואי הבסיסי הינו בן שלוש ספרות, כאשר הסיפרה הראשונה כאמור, מתייחסת לענף המרכזי, הסיפרה השניה מתייחסת לענף משני והסיפרה השלישית לתת-ענף של הענף המשני. לדוגמה, מספר דיואי 892 יובן בצורה זו: אם הסיפרה 8 מציינת את ענף הספרות, הסיפרה השניה 9 מציינת פרשנות, היינו פרשנות ספרותית, והסיפרה 2 מציינת את התת-ענף, בפרשנות הספרותית, היינו מאמרי פרשנות בספרות עברית.

במקרים רבים ניתן למצוא לאחר שלוש הספרות הראשונות נקודה ורצף נוסף של ספרות. המספר 892.407 מעיד כי מדובר על ספר פרשנות המהווה גם ספר לימוד בספרות עברית. אם המספר היה 892.408, הרי שמדובר על קובץ של שירה ופרוזה וכן הלאה.

על מנת להשתמש בצורה הטובה ביותר במספר דיואי, ניתן למצוא תוספת של שלוש אותיות ליד המספר. אותיות אלו הן האותיות הראשונות של שם המחבר, כאשר אם למחבר רק שתי אותיות בשם משפחתו, אזי מופיעות רק שתי אותיות ליד המספר. למשל, אם נחפש את ספרה של מנוחה בירנבוים, "מי מפחד מעבודת מחקר", נמצא את מספר הדיואי שלה מופיע בצורה זו: 307.2ביר. משמעות הדבר ש3- מתייחס למדעי החברה, 07 מעיד על ספר הדרכה מחקרי, 2 עוסק בנושאי החינוך והאותיות ביר הינן האותיות הראשונות של שם משפחתה של המחברת. חשיבותן העיקרית של אותיות אלו הינה, כאשר קיימים ספרים רבים תחת אותו מספר דיואי וכאשר מגיעים למדף המתאים, מתחילים לחפש על פי סדר הא'-ב'. בדרך כלל מופיעים קודם הספרים בעברית ולאחר מכן הספרים הלועזיים. לפיכך, אין צורך לחפש בכל מקום שבו נמצאים ספרים בעלי אותו מספר דיואי, כי אם רוצים ספרים בעברית הם מופיעים בראשיתו של המדף ואילו הספרים הלועזיים מופיעים בהמשכו..

לעתים ישנם מספר ספרים שונים בעלי קוד דיואי זהה, משום שהאותיות הראשונות של שמות מחבריהם זהות כשם שהנושא הכללי זהה. אם הדבר מסבך את הבחירה, הרי שלכל ספר בספריה האוניברסיטאית קיים גם מספר סידורי, אשר מקל את זיהויו, אם רוצים דווקא ספר של מחבר מסויים. מאחר ובדרך כלל שמות המחברים הכותבים באותו נושא אינם זהים, הרי שהשימוש הנדרש במספר זה נדיר בדרך כלל, אך הוא עשוי לסייע בעת בקשת עזרה מהספרן/נית.

חשיבותה של שיטת דיואי רבה כפי שנראה בהמשך ועל מנת להפיק את מירב התועלת משיטה זו, מומלץ לעיין בנספח X בעמוד Y, המציג חלוקה מרכזית של הספרות על פי מספרי דיואי.עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
   1 פרק א': מה מחפשים?
      1.1 מקור ראשוני
      1.2 מקור משני
      1.3 מקור הבהרה
   2 פרק ב': איפה מחפשים?
      2.1 שיטת המיון של דיואי
      2.2 ספריות אוניברסיטאיות
         2.2.1 החיפוש הממוחשב - ספרים
         2.2.2 החיפוש הממוחשב - מאמרים בעברית
         2.2.3 חיפוש במאגרים אלקטרוניים - מאמרים בלועזית
         2.2.4 חיפוש קטלוגי
         2.2.5 קטלוג ספרים מאוחד
      2.3 ספריות עירוניות
      2.4 ספריות מקצועיות
      2.5 ארכיונים
      2.6 אינטרנט ו-e-mail
   3 פרק ג': איך מחפשים?
      3.1 אנציקלופדיות, מדריכים ומילונים
      3.2 תוכן עניינים
      3.3 מפתח שמות, מקומות ועניינים [Index]
      3.4 קריאה מרפרפת
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות