עמוד קודם עמוד הבא

3.4 קריאה מרפרפת

בדרך כלל מופיעה הקורס רשימת קריאה ארוכה ולעיתים אנו מוצאים עוד כמויות עצומות של ספרין ומאמרים האמורים לסייע לנו בכתיבת החיבור האקדמי. גם אם עומדים לרשות הכותבמספר חודשים, סביר להניח כי קשה לעבור על כל החומר שהצטבר וכן יש לזכור כי מעבר לכתיבה קיימים עוד עיסוקים רבים ומגוונים שהכותב מעסיק בהם את עצמו כדבר יום ביומו. מכיוון שכך ראוי לכותב, לסגל לעצמו כבר מתחילת לימודיו באוניברסיטה את הקריאה המרפרפת.

הקריאה המרפרפת אינה דבר שבא ביום ויש להתרגל אליו.בדרך כלל רצוי לבחור מספר מילות מפתח ולסרוק במהירות את הדף.במהרה יתרגל הקורא לזהות את מילות המפתח ולפחות את חלקן ובכך ימהר להגיע למטרתו. כדאי לתרגל זאת בהתחלה בטקסטים הכתובים באותיות גדולות ובולטות ובהמשך בטקסטים בעלי אותיות קטנות יותר. מכיוון שהצורך בשיטה זו ילווה את התלמיד המעוניין להספיק ולעבור על הטקסטים השונים לפחות שלוש שנים ראשונות באוניברסיטה הרי שיגלה במהרה כי שיטה זו מסייעת לו ותוך זמן קצר שיערך בין ימים לשבועות יוכל למיין לעצמו טקסטים נבחרים מתוך מכלול הטקסטים הכתובים שיהוו עבורו בסיס רחב למיון החומר ולעיבודו.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
   1 פרק א': מה מחפשים?
      1.1 מקור ראשוני
      1.2 מקור משני
      1.3 מקור הבהרה
   2 פרק ב': איפה מחפשים?
      2.1 שיטת המיון של דיואי
      2.2 ספריות אוניברסיטאיות
         2.2.1 החיפוש הממוחשב - ספרים
         2.2.2 החיפוש הממוחשב - מאמרים בעברית
         2.2.3 חיפוש במאגרים אלקטרוניים - מאמרים בלועזית
         2.2.4 חיפוש קטלוגי
         2.2.5 קטלוג ספרים מאוחד
      2.3 ספריות עירוניות
      2.4 ספריות מקצועיות
      2.5 ארכיונים
      2.6 אינטרנט ו-e-mail
   3 פרק ג': איך מחפשים?
      3.1 אנציקלופדיות, מדריכים ומילונים
      3.2 תוכן עניינים
      3.3 מפתח שמות, מקומות ועניינים [Index]
      3.4 קריאה מרפרפת
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות