עמוד קודם עמוד הבא

2.2.5 קטלוג ספרים מאוחד

קטלוג הספרים המאוחד נועד לספק מידע למחפש על ספר שאינו נמצא בספריה או שהושאל והוחזר לאחר המועד בו יזדקק לו המחפש. במקרה זה יש לגשת למחשב הספריה, ללחוץ על המקש של קטלוג ספרים מאוחד. בשלב זה יפתח לפנינו חלון שיספק את הוראות התפעול של הקטלוג. כמו בחיפוש הרגיל ניתן לחפש על פי כותר [כת= או TL=] וכן על פי מחבר [מח= או AU=] . לאחר שנקיש את שם הספר או המחבר, נקבל כמו ברשימות הרגילות רשימה על פי סדר הא"ב או הABC - הרץ. כדי לברר את הפרטים על הספר או על ספרים של המחבר שחיפשנו נקיש את מסםפר השורה בשורה התחתית ואז יופיע הספר או המחבר ורשימת הספרים שחיבר.
בקטלוג הספרים המאוחד ניתן לחפש גם בחיפוש משולב, הינו שיטת ה"מצא X וגם Y" או באנגלית Find X and Y"" חיפוש זה עשוי לסייע, כאשר ידועים רק חלק מפרטי החיפוש כמו שם משפחה של אחד העורכים ושנת ההוצאה, מקום ההוצאהוחלק משם הספר וכאשר אני משלבים ביניהם, גם אם מכנים משותפים אלה משותפים לעוד מספר ספרים, הרי שהחיפוש מצטמצם באופן סביר שמאפשר לנו לבחור מבין האופציות את מושא החיפוש.

ליד כל ספר יופיעו הספריות שבהן הוא נמצא. הספריות לא תופענה בשמן המלא, כי אם באמצעות קוד המורכב ממספר אותיות לועזיות. על מנת לדעת לאן מפנות אותן אותיות לועזיות, יש לרשום על דף את הצירופים השונים ולהקיש בחיפוש בעברית את המילה קודים או באנגלית את המילה CODES וללחוץ ENTER. יופיע מסך שעליו מכלול הקודים, על פי סדר ה- ABC , כאשר ליד כל אחד מהקודים יופיע שם הספריה שמסמל אותו קוד. באוניברסיטאות [להוציא האוניברסיטה הפתוחה ומכללות] ישנן מספר ספריות משנה. הקודים ופירושם יפנו את המחפש בדיוק לספריה ששם נצמא הספר הנדרש, אם הוא אמנם נמצא באחת מהספריות.

למשל אם נמצא ליד שם הספר את הקוד TUC, ברשימת הקודים יתברר שמדובר בספריה המרכזית של אוניברסיטת תל-אביב. אם תופענה בקוד האותיות BGU, נופנה לספריית אוניברסיטת בן-גוריון ואם תופענה האותיות JNST נופנה לספריה באוניברסיטה העברית וכן הלאה.

אם אמנם הספר או כתב העת כל כך חשוב למחפש, יוכל לבחור לעצמו את הספריה שאליה נח לו במיוחד להגיע ולסוע לשם. לחילופין ניתן להזמין את הספר באמצעות הספרנית או הספרן באוניברסיטה. שירות זה מקובל במרבית האוניברסיטאות.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
   1 פרק א': מה מחפשים?
      1.1 מקור ראשוני
      1.2 מקור משני
      1.3 מקור הבהרה
   2 פרק ב': איפה מחפשים?
      2.1 שיטת המיון של דיואי
      2.2 ספריות אוניברסיטאיות
         2.2.1 החיפוש הממוחשב - ספרים
         2.2.2 החיפוש הממוחשב - מאמרים בעברית
         2.2.3 חיפוש במאגרים אלקטרוניים - מאמרים בלועזית
         2.2.4 חיפוש קטלוגי
         2.2.5 קטלוג ספרים מאוחד
      2.3 ספריות עירוניות
      2.4 ספריות מקצועיות
      2.5 ארכיונים
      2.6 אינטרנט ו-e-mail
   3 פרק ג': איך מחפשים?
      3.1 אנציקלופדיות, מדריכים ומילונים
      3.2 תוכן עניינים
      3.3 מפתח שמות, מקומות ועניינים [Index]
      3.4 קריאה מרפרפת
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות