עמוד קודם עמוד הבא

2.3 ספריות עירוניות

מקובל כי בספריות עירוניות מצויים בעיקר ספרי קריאה ומעט אינציקלופדיות. הדבר אינו מדויק ובמרבית הערים קיימות ספריות מרכזיות המחולקות לנושאים שונים, ובכללם נושאים אקדמיים. חלקן של ספריות אלו ברמה גבוהה. בכל זאת אתייחס הן לספריות המציעות ספרי קריאה בלבד והן לספריות שבהן גם חומר אקדמי.

ספרי הקריאה הינם השירות הבסיסי אותו מציעה ספריה עירונית לאוכלוסיית העיר. ספרים אלה עשויים לסייע לעתים, הן כאשר עוסק הכותב בספרות או ספרות ילדים והן כאשר הוא נזקק לספר כלשהו כספרות משנית, כתמיכה וסיוע לדבריו או כאנאלוגיה לצורך דיון.

אולם בספריות המרכזיות ניתן למצוא אוספים נאים של ספרות בנושאי אומנות, חברה, יהדות ודתות אחרות וכן בשלל נושאים שניתן להיעזר בהם לצורך הכתיבה.

בערים הגדולות ובחלק מיישובים קטנים יותר קיימות בתוך הספריות המרכזיות גם ספריות משנה. בספריה המרכזית בתל-אביב, "בית אריאלה", למשל, ניתן למצוא ספרות עשירה בנושאי יהדות, מקרא, תלמוד ופילוסופיה יהודית בספריית הרמב"ם, המהווה חלק מהספריה. קיימת ספריה נוספת לספרות ילדים, ספריה לנוער ועוד מחלקות שונות. ספריות דומות אשר בהן מחלקות לתחומים מסויימים נמצאות גם בירושליים, חיפה ובערים גדולות נוספות, כאשר על חלק מספריות אלו ניתן לקבל מידע בנספח הספריות המיוחדות שבסוף המדריך.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
   1 פרק א': מה מחפשים?
      1.1 מקור ראשוני
      1.2 מקור משני
      1.3 מקור הבהרה
   2 פרק ב': איפה מחפשים?
      2.1 שיטת המיון של דיואי
      2.2 ספריות אוניברסיטאיות
         2.2.1 החיפוש הממוחשב - ספרים
         2.2.2 החיפוש הממוחשב - מאמרים בעברית
         2.2.3 חיפוש במאגרים אלקטרוניים - מאמרים בלועזית
         2.2.4 חיפוש קטלוגי
         2.2.5 קטלוג ספרים מאוחד
      2.3 ספריות עירוניות
      2.4 ספריות מקצועיות
      2.5 ארכיונים
      2.6 אינטרנט ו-e-mail
   3 פרק ג': איך מחפשים?
      3.1 אנציקלופדיות, מדריכים ומילונים
      3.2 תוכן עניינים
      3.3 מפתח שמות, מקומות ועניינים [Index]
      3.4 קריאה מרפרפת
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות