עמוד קודם עמוד הבא

2.4 ספריות מקצועיות

ספריות מקצועיות הינן בעלות חשיבות עליונה לכל מי שכותב בתחום מסוים. אמנם הספריות האוניברסיטאיות מכילות מספר רב של ספרים, כתבי עת ושאר מידע במגוון רחב של נושאים. למרות זאת לפעמים דווקא ספריה מצומצמת יותר המתמקדת בתחום מסוים עשויה לתרום למחפש הרבה יותר מאשר הספריה האוניברסיטאית. מי שמחפש חומר על תיירות או ניהול תיירותי ימצא חומר עדכני ובכמות רבה דווקא ב"מרכז לקידום מקצועי למלונאות" שבבית התעשיינים. ספריה המצויינת בתחום החינוך יש בסמינר הקיבוצים. על הנושא קשישים ניתן למצוא חומר רב באגודת "אשל" בירושלים, חומר על הומוסקסואלים באגודה לזכויות הפרט בתל-אביב, על קולנוע בספריות הסינמטקים, על אמנות בספריות המוזיאונים ועוד. ספריות אלו הן קטנות אך מספקות יחס אישי ורצון רב של הספרנית לסייע לקורא. על ספריות מקצועיות ומיוחדות אלו ניתן ללמוד מהנספח שבסוף המדריך כאשר בד"כ מופיעים בנספח זה שם הספריה, הנושא בו היא עוסקת, מספר הטלפון ולעתים גם שעות קבלת קהל. למי שעוסק בנושא החורג מהנושאים היומיומיים, אותם הוא רגיל למצוא בספריה, כדאי מאוד לעיין בנספח זה וסביר שיצא נשכר תוך זמן קצר.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
   1 פרק א': מה מחפשים?
      1.1 מקור ראשוני
      1.2 מקור משני
      1.3 מקור הבהרה
   2 פרק ב': איפה מחפשים?
      2.1 שיטת המיון של דיואי
      2.2 ספריות אוניברסיטאיות
         2.2.1 החיפוש הממוחשב - ספרים
         2.2.2 החיפוש הממוחשב - מאמרים בעברית
         2.2.3 חיפוש במאגרים אלקטרוניים - מאמרים בלועזית
         2.2.4 חיפוש קטלוגי
         2.2.5 קטלוג ספרים מאוחד
      2.3 ספריות עירוניות
      2.4 ספריות מקצועיות
      2.5 ארכיונים
      2.6 אינטרנט ו-e-mail
   3 פרק ג': איך מחפשים?
      3.1 אנציקלופדיות, מדריכים ומילונים
      3.2 תוכן עניינים
      3.3 מפתח שמות, מקומות ועניינים [Index]
      3.4 קריאה מרפרפת
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות