עמוד קודם עמוד הבא

2.2 ספריות אוניברסיטאיות

בכל ספריה אוניברסיטאית ניתן למצוא ספרים וכתבי-עת במגוון רב של נושאים, כאשר לחלק נכבד מהנושאים קיים היצע רב של ספרים וכתבי-עת. במרבית האוניברסיטאות קיימים אוספים גדולים של ספרים בנושאי ספרות, מדעי החברה, אמנות וכיוצא באלה. עד שנות ה80- היה החיפוש בספריות האוניברסיטאויות בעיקרו ידני, על פי הא'-ב' העברי, הלועזי או הערבי, תוך שימוש בכרטיסיות שהיפנו בגבן לספריה שבה נמצא הספר ולמדפים שעליהם הוא מונח, באמצעות מספר דיואי שהיה בקידמת הכרטיס. מאז שלהי שנות ה80-, מוחשבו הספריות האוניברסיטאיות, כאשר נתוני מרבית הספרים הוזנו למחשב וניתן לאתרם באמצעות שם הספריה ומספר דיואי מפורט.

כיצד נאתר ספרים בעזרת המחשב שבספריה?

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
   1 פרק א': מה מחפשים?
      1.1 מקור ראשוני
      1.2 מקור משני
      1.3 מקור הבהרה
   2 פרק ב': איפה מחפשים?
      2.1 שיטת המיון של דיואי
      2.2 ספריות אוניברסיטאיות
         2.2.1 החיפוש הממוחשב - ספרים
         2.2.2 החיפוש הממוחשב - מאמרים בעברית
         2.2.3 חיפוש במאגרים אלקטרוניים - מאמרים בלועזית
         2.2.4 חיפוש קטלוגי
         2.2.5 קטלוג ספרים מאוחד
      2.3 ספריות עירוניות
      2.4 ספריות מקצועיות
      2.5 ארכיונים
      2.6 אינטרנט ו-e-mail
   3 פרק ג': איך מחפשים?
      3.1 אנציקלופדיות, מדריכים ומילונים
      3.2 תוכן עניינים
      3.3 מפתח שמות, מקומות ועניינים [Index]
      3.4 קריאה מרפרפת
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות