עמוד קודם עמוד הבא

1.1 נספח 1א - מדריך לנושאים בספרייה על פי מספרי דיואי

נושא

מס' דיואי

נושא

מס' דיואי

אמנות

(36) 700-737.4

ספרים כלליים

001-029

קלאסיקה

(38) 737.4 - (37) 737.4

אנציקלופדיות

030-039

אמנות

769 -(39) 737.4

ספרים כללים

040-099

צילום

770

פילוסופיה

100-149

אמנות

790-799

פסיכולוגיה

150-159

ספרות

800-869

פילוסופיה

160-199

קלאסיקה

870-878

דת

200-219

ספרות

879

מקרא

220-224

קלאסיקה

880-888

דת

225-228

ספרות

889-892.3

מקרא

229

ספרות עברית

892.4

דת

230-291

ספרות

892.6

קלאסיקה

292

מזרחנות

892.7

דת

293-295

ספרות

892.8-899

יהדות

296

היסטוריה

900-909

מזרחנות

297

גיאוגרפיה

910

דת

298-99

היסטוריה

911

מדעי החברה

(36) 300-349

אטלסים

912

קלאסיקה

(38) 349 - (37) 349

ארכיאולוגיה

913

מדעי החברה

350-354.9

גיאוגרפיה

914-919

מדעי החברה

360-399

היסטוריה

920

בלשנות

400-469

ביוגרפיה יהודית

922.96

קלאסיקה

470-478

כתבי עת בקלאסיקה

930.5

בלשנות

479

היסטוריה

930-932

קלאסיקה

480-488

היסטוריה ש ע"י

933

בלשנות

489-492.3

היסטוריה

934-950

בלשנות עברית

492.4

מזרחנות

950.05

בלשנות

492.6

היסטוריה

951-952

מזרחנות

492.7

מזרחנות

953

בלשנות

492.8-499

היסטוריה

954

מדע מדוייק

500-559

מזרחנות

955-956

ביולוגיה

560-599

היסטוריה

957-959

טכנולוגיה

600-609

מזרחנות

960-969

רפואה

610-619

היסטוריה

970-999

טכנולוגיה

620-699עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
   1 נספח 1 - מדריך לסולם דיואי עפ"י נושאים
      1.1 נספח 1א - מדריך לנושאים בספרייה על פי מספרי דיואי
   2 נספח 2 - עזרים לחיפוש בספריה
      2.1 נספח 2א - חיפוש אלפאביתי של אתרים באוניברסיטה העברית. באות ס' כלולות הספריות
      2.2 נספח 2ב - ההיצע באתר הספריה
      2.3 נספח 2ג - מפרט הספריה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב
      2.4 נספח 2ד - דף המפרט של ספריית מדעי חברה ורוח - האוניברסיטה העברית בירושלים
      2.5 נספח 2ה - מפרט דף הספריה באוניברסיטת בן-גוריון בבאר שבע
      2.6 נספח 2ו - אפשרויות חיפוש בתוכנת אלף
      2.7 נספח 2ז - חיפוש פשוט באוניברסיטת דרבי
      2.8 נספח 2ח - חיפוש מתקדם: אוניברסיטת חיפה
      2.9 נספח 2ט - הפנייה למאגרי מאמרים עקריים וחיפוש מאגרי מידע על פי נושא במפתח אלפאביתי
      2.10 נספח 2י - לוח החיפוש במפתח רמב"י
      2.11 נספח 2יא - מאגרי מידע מ-Webspirs בהיסטוריה, קולנוע (Fiaf) ובפסיכולוגיה (Psychoinfo)
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות