עמוד קודם עמוד הבא

1.1 מקור ראשוני

המונח המקור הראשוני מתייחס לחומר הישיר שעליו אנו מתכוונים לכתוב, כלומר למושא העבודה. אם אנו רוצים לכתוב על תפיסתו של אריסטו לגבי השלטון הרצוי, הרי שמקור ראשוני יכול להיות אחד מכתביו של אריסטו, כמו "הפוליטיקה" או "מדינת האתונאים". אם הנושא הוא תפיסתו המשיחית של אורי צבי גרינברג, יש להתייחס כמקור ראשוני אל כתביו של אורי צבי גרינברג, שבהם הוא מתייחס לתפיסה משיחית זו. מקור ראשוני אינו חייב דווקא להיות מקור כתוב, כי אם גם תמונה שעליה כותבים ויש להתייחס אליה ולנתח אותה מעבר למכלול הפרשנויות הקיימות לגבי אותה תמונה. אם המטרה למשל להבין את גישת הכנסייה הקתולית במאה ה14- לנושא לקיחת ריבית על פי מחזור ציוריו של ג'וטו בקפלה ארנה שבפדובה, עלינו לראות בתמונה עצמה את המקור הראשוני ואם ברצוננו לכתוב על מצבו של האדם בין שתי מלחמות העולם על פי יצירותיהם של מונק וג'קומטי, עלינו להכיר את היצירות הרלבנטיות.

המשותף למקורות הראשוניים למיניהם הוא, שעל מקורות אלה אנו מתבססים לצורך כחיבת התיזה וחקורות אלה אמורים לתמוך הן בטענתנו בחיבור האקדמי והן בהשערתנו במחקר האקדמי. מקורות אלה אמורים להוות עבורנו חומר לניתוח עצמי וכן לעמת ניתוח עצמי זה עם המקורות המשניים.

אולם כיצד ידע הסטודנט המתחיל מה לבחור בתור מקור ראשוני, אם אינו מכיר מספיק את היצירה הכתובה או המצויירת ואת הרקע ההיסטורי המתלווה לאותה יצירה?

לשם כך עשויה לסייע מאוד הספרות המשנית. הספרות המשנית מהווה את הפרשנות על אותם מקורות ובדרך כלל משלבת בתוכה מאפיינים והפניות לאותו מקור ראשוני, כאשר בהפניות אלו יוכל להיעזר התלמיד שאינו מנוסה דיו.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
   1 פרק א': מה מחפשים?
      1.1 מקור ראשוני
      1.2 מקור משני
      1.3 מקור הבהרה
   2 פרק ב': איפה מחפשים?
      2.1 שיטת המיון של דיואי
      2.2 ספריות אוניברסיטאיות
         2.2.1 החיפוש הממוחשב - ספרים
         2.2.2 החיפוש הממוחשב - מאמרים בעברית
         2.2.3 חיפוש במאגרים אלקטרוניים - מאמרים בלועזית
         2.2.4 חיפוש קטלוגי
         2.2.5 קטלוג ספרים מאוחד
      2.3 ספריות עירוניות
      2.4 ספריות מקצועיות
      2.5 ארכיונים
      2.6 אינטרנט ו-e-mail
   3 פרק ג': איך מחפשים?
      3.1 אנציקלופדיות, מדריכים ומילונים
      3.2 תוכן עניינים
      3.3 מפתח שמות, מקומות ועניינים [Index]
      3.4 קריאה מרפרפת
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות