עמוד קודם עמוד הבא

1.3 מקור הבהרה

מקור הבהרה הינו מקור המפרט שיטה טכנית למחקר או למיון. כאשר חוקר מעוניין להסביר את דרך מחקרו האיכותנית, ניתן להבהיר זאת בתחילה בסגנון 'החקירה האיכותנית "נטוראליסטית", מתייחסת אל האדם כמטרתה הסופית והחוקר נדרש להבנת האדם, פעולותיו, ופירושן של פעולותיו'. (צבר, 1990) או 'על פי בריימן (Briman, 1988), קיימות חמש טכניקות במחקר האיכותני...' המובאות מצבר או בריימן מיועדות להסביר את דרך עשיית המחקר האיכותני ובדרך זו להבהיר את פעולותיו של החוקר בהמשך.

באותה מידה, ניתן להסביר שיטת מדידה או מיון, למשל שיטת עשיית אסטרטגיה בניהול, במילים 'קיימים עשרים ושמונה משתנים, אשר חלקם או רובם מצויים בכל אסטרטגיה, כאשר כל משתנה מקבל ערך בדרך הבאה:... (שגב וגריי, 1995)'. המובאה המסתמכת על שגב וגריי, באה לפרט את שיטת הענקת הערך למשתנים השונים ובעצם מתייחסת לפעולה טכנית, אך פעולה טכנית זו מפורטת על פי המקור שאותו יש לציין.

באותה מידה קיימות שיטות לאבחון גילאי מבנים וחפצים בארכיאולוגיה, תיארוך יצירות אמנותיות על פי מאפיינים שונים, הצגת השפעה של תקופה מסויימת או סוג ספרות מסויים על סופר וכיוצא באלה. מקורות ההבהרה באים לעתים בספר המפרט היבטים טכניים ובמקרים אחרים, כחלק מהספרות המשנית. חשיבותם של מקורות אלה הינה בהבהרת דרך פעולה שבה נוקט הכותב או החוקר, כתוצאה מאותם היבטים טכניים המסתמכים על המקור המסויים.

לאחר שאנו יודעים מה ברצוננו לחפש, הן מבחינת המקור הראשוני והן מבחינת מקור משני או מקור הבהרה, עלינו לדעת היכן מוצאים את אותם המקורות. אם הבנו את חשיבותם של המקורות האמורים, זה הזמן לפנות לפרק הבא ולגלות כיצד ניתן לאתר בקלות יחסית מקורות הנחשבים מסובכים.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
   1 פרק א': מה מחפשים?
      1.1 מקור ראשוני
      1.2 מקור משני
      1.3 מקור הבהרה
   2 פרק ב': איפה מחפשים?
      2.1 שיטת המיון של דיואי
      2.2 ספריות אוניברסיטאיות
         2.2.1 החיפוש הממוחשב - ספרים
         2.2.2 החיפוש הממוחשב - מאמרים בעברית
         2.2.3 חיפוש במאגרים אלקטרוניים - מאמרים בלועזית
         2.2.4 חיפוש קטלוגי
         2.2.5 קטלוג ספרים מאוחד
      2.3 ספריות עירוניות
      2.4 ספריות מקצועיות
      2.5 ארכיונים
      2.6 אינטרנט ו-e-mail
   3 פרק ג': איך מחפשים?
      3.1 אנציקלופדיות, מדריכים ומילונים
      3.2 תוכן עניינים
      3.3 מפתח שמות, מקומות ועניינים [Index]
      3.4 קריאה מרפרפת
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות