עמוד קודם עמוד הבא

3.3 מפתח שמות, מקומות ועניינים [Index]

למפתח העניינים חשיבות ראשונה במעלה. בדרך כלל מופיעים מפתחות בספרים אקדמיים, אך לא במאמרים. החיפוש על פי מילה עשוי לחסוך זמן רב, לשפר את איכות החיפוש ולגבש כמות רבה יותר של חומר רקע, ממצאים ומסמכים לגבי הנושא הנדרש לחיבור.

בדרך כלל מופיע מפתח העניינים בסוף הספר, כאשר על פי רוב אם יש נספחים הם מופיעים אחריו. החיפוש על פי מפתח העניינים מסייע להתמקד באירוע מסוים או בדמות מסוימת וכך לחסוך קריאה מייגעת של ספרים שאינם נחוצים ברגע זה, רק לצורך מציאת מידע הפרוס על פני עמודים ספורים.

לעתים אין מפתח אחד אלא מופיעים בנפרד מפתח שמות, מפתח עניינים ואף מפתח מקומות. על כן זכרו: בעת שאתם לוקחים ספר ליד, וודאו אם יש בו מפתח או מספר מפתחות ולאחר העיון בתוכן העניינים חפשו לפי הנושאים השונים. סביר שתמצאו שבספר מצויים מספר מקומות שבהם מופיע מושא החיפוש.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
   1 פרק א': מה מחפשים?
      1.1 מקור ראשוני
      1.2 מקור משני
      1.3 מקור הבהרה
   2 פרק ב': איפה מחפשים?
      2.1 שיטת המיון של דיואי
      2.2 ספריות אוניברסיטאיות
         2.2.1 החיפוש הממוחשב - ספרים
         2.2.2 החיפוש הממוחשב - מאמרים בעברית
         2.2.3 חיפוש במאגרים אלקטרוניים - מאמרים בלועזית
         2.2.4 חיפוש קטלוגי
         2.2.5 קטלוג ספרים מאוחד
      2.3 ספריות עירוניות
      2.4 ספריות מקצועיות
      2.5 ארכיונים
      2.6 אינטרנט ו-e-mail
   3 פרק ג': איך מחפשים?
      3.1 אנציקלופדיות, מדריכים ומילונים
      3.2 תוכן עניינים
      3.3 מפתח שמות, מקומות ועניינים [Index]
      3.4 קריאה מרפרפת
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות