עמוד קודם עמוד הבא

1 פרק א': מה מחפשים?

ישנם נושאים רבים שעליהם נכתבו עשרות ואף מאות ספרים ומאמרים, אך אין הדבר אומר שכדי להכין עבודה סמינריונית או אפילו דוקטורט, צריכים להתייחס או לקרוא בכל אותם מקורות. ישנם תחומים שבהם רצוי להתבסס בעיקר על ספרות חדשה ועל מחקרים שנעשו בתחום, כמו בחינוך, ניהול ומקצועות שונים בתחום מדעי החברה. תחומים אחרים, כמו ספרות, אמנות ואף היסטוריה, יכולים להתבסס במידה רבה גם על ספרי פרשנות ומאמרים שנכתבו לפני שנים רבות, כאשר ניתן לקבל או לעמת מקורות פרשניים אלה עם מקורות חדשים יותר.

כמו כן, יש להתייחס לשלושה סוגי מקורות המוכרים מבחינה אקדמית:
  1. מקור ראשוני - אם בספרות עוסקים בכתביו של סופר מסויים או בפילוסופיה בכתביו של הוגה מסויים, כתבים אלה מהווים מקור ראשוני.
  2. מקור משני - פרשנות הניתנת על אותם כתבים המשמשים כמוקד הדיון, מכונים ספרות משנית. למשל, מאמר שנכתב על תפיסה פילוסופית כלשהי.
  3. מקור הבהרה - כאשר מקיימים מחקר איכותני בשיטה מסויימת, ניתן להסביר את שיטת המחקר על פי מקורות המבהירים שיטה זו וכן אם עוסקים בבניית אסטרטגיה עסקית בתחום הניהול, ניתן להתבסס על מקור המסביר את ההיבטים הטכניים של דרך בחירת האסטרטגיה וכן הלאה.

אם כן, כאשר אנו ניגשים לכתיבת חיבור אקדמי, או להכנת מחקר, אנו מחפשים ספרות האמורה לתת לנו רקע לגבי התחום שבו נעסוק ולהקיף אותו במידת האפשר. אם אנו צריכים לכתוב על תפיסת השלטון אצל אריסטו, אין לנו מה לחפש במאמרים העוסקים בתפיסת הטבע אצל אריסטו, בפואטיקה או בנושא אחר. אם אנו כותבים על תרומתה של שיטת לימוד מסויימת ליחסי הגומלין בכיתה, הרי שעלינו להתמקד בעיקר בשיטות לימוד ובתוצאותיהן ולא בנושאים אחרים הקשורים להוראה, לחינוך או לבית הספר.

כעת לא נותר אלא לגשת ולברר כיצד נבחר את המקורות השונים בהתאם לחיבור אותו אנו מתכוונים לכתוב.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
   1 פרק א': מה מחפשים?
      1.1 מקור ראשוני
      1.2 מקור משני
      1.3 מקור הבהרה
   2 פרק ב': איפה מחפשים?
      2.1 שיטת המיון של דיואי
      2.2 ספריות אוניברסיטאיות
         2.2.1 החיפוש הממוחשב - ספרים
         2.2.2 החיפוש הממוחשב - מאמרים בעברית
         2.2.3 חיפוש במאגרים אלקטרוניים - מאמרים בלועזית
         2.2.4 חיפוש קטלוגי
         2.2.5 קטלוג ספרים מאוחד
      2.3 ספריות עירוניות
      2.4 ספריות מקצועיות
      2.5 ארכיונים
      2.6 אינטרנט ו-e-mail
   3 פרק ג': איך מחפשים?
      3.1 אנציקלופדיות, מדריכים ומילונים
      3.2 תוכן עניינים
      3.3 מפתח שמות, מקומות ועניינים [Index]
      3.4 קריאה מרפרפת
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות