עמוד קודם עמוד הבא

2.2.4 חיפוש קטלוגי

המחשבים המהווים עבורינו קטלוגים עדכניים לספרים או מאמרים הינם חדשים בנוף הספרנות. עד תחילת פעולתם בשנות השמונים התבצע החיפוש באופן ידני באמצעות קטלוגים. הקטלוג הוא מגירה מוארכת שבה לכל ספר כרטיס ובהתאם לנתוני הספר ניתן למוצאו. בד"כ ניתן לחפש בקטלוגים ספרים שטרם מוחשבו. אפשרות אחת לחפש היא על פי שם הספר וקיימת קבוצת מגירות שבה ניתן לחפש בדרך זו. אפשרות נוספת היא על פי שם המחבר ואפשרות נוספת – על פי מספר דיואי. מרבית הספרים כאמור ממוחשבים, אך אם יש צורך לחפש ספר ישן שאינו במחשב קיימת סבירות רבה כי יימצא בקטלוגים בנוסף הישן. אם מחפשים ספר על פי שם מחבר או על פי כותר קיימים הקטלוגים שיפנו את המחפש למצאי בשיטה זו. מאידך, אם אנו מחפשים נושא מסוים ומעוניינים לברר אם קיימות תוספות לספר זה בתחום הספרות, ניתן להשתמש במספר הדיואי המקדד את הנושא [ניתן למצוא זאת באמצעות ספרים אחרים המופיעים תחת אותו קוד] ולפנות לקטלוג המסווג על פי מספרי דיואי. החיפוש בספריה, לאחר מציאת הספר זהה לחיפוש ספר לאחר מציאת פרטיו במחשב.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
   1 פרק א': מה מחפשים?
      1.1 מקור ראשוני
      1.2 מקור משני
      1.3 מקור הבהרה
   2 פרק ב': איפה מחפשים?
      2.1 שיטת המיון של דיואי
      2.2 ספריות אוניברסיטאיות
         2.2.1 החיפוש הממוחשב - ספרים
         2.2.2 החיפוש הממוחשב - מאמרים בעברית
         2.2.3 חיפוש במאגרים אלקטרוניים - מאמרים בלועזית
         2.2.4 חיפוש קטלוגי
         2.2.5 קטלוג ספרים מאוחד
      2.3 ספריות עירוניות
      2.4 ספריות מקצועיות
      2.5 ארכיונים
      2.6 אינטרנט ו-e-mail
   3 פרק ג': איך מחפשים?
      3.1 אנציקלופדיות, מדריכים ומילונים
      3.2 תוכן עניינים
      3.3 מפתח שמות, מקומות ועניינים [Index]
      3.4 קריאה מרפרפת
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות