עמוד קודם עמוד הבא

2.2.3 חיפוש במאגרים אלקטרוניים - מאמרים בלועזית

בעבר היינו נזקקים, כמעט עבור כל נושא, לעמוד בתור אצל הספרנית, כדי לקבל CD ROM בתמורה לערבון. אז היינו מכניסים את הדיסק לכונן ומתחילים לחפש.

הרבה מים עברו מאז וכיום קיימים המוני מאגרים, בחלקם ממש נפלאים, ברשת האינטרנט האוניברסיטאית. בכללם גם המפתחות בעברית מהסעיף הקודם.

עשרת מאגרי המידע הטובים ביותר, מופיעים תחת הכותרת מאגרים אלקטרוניים בדף הכניסה למרבית אתרי הספריות. בכלל מאגרים אלה מצויים המאגרים בעברית שהוזכרו בסעיף הקודם וכן מאגרים עקריים בשפה האנגלית.

מאגר מצויין הוא לקסיס-נקסיס (Lexis nexis). המאגר מכיל מאמרים ב-Full text מעיתונים בעולם ועם חיפוש נכון ניתן למצוא גם מאמרים מחקריים מדעיים, ברמה אקדמית גבוהה.

מאגר נוסף, אשר לדעתי עשוי להוות את גולת הכותרת של כלל המאגרים הינו WebSpirs. מאגר זה מקיף כמעט כל נושא אקדמי אפשרי והוא נוח לחיפוש, הן בחיפוש פשוט והן בחיפוש מתקדם. דוגמא לאופן הצגת הכניסה לנושאי המאגר מובאת בנספח 5יא. בדוגמא מופיעים הנושאים – היסטוריה, קולנוע ופסיכולוגיה. היכן שקיימת חשיבות למאמרים עכשוויים, או שיש מספר רב של מאמרים מדי יום, כמו בפסיכולוגיה, החיפוש נפרש עד לרמה של שבוע. כלומר, בכל חודש ארבעה או חמישה מקבצים עדכניים.

רצוי ומומלץ להתנסות במאגרים השונים, המביאים תקצירים ממצים ולעתים גם מעניקים מידע צולב בנושאים שונים.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
   1 פרק א': מה מחפשים?
      1.1 מקור ראשוני
      1.2 מקור משני
      1.3 מקור הבהרה
   2 פרק ב': איפה מחפשים?
      2.1 שיטת המיון של דיואי
      2.2 ספריות אוניברסיטאיות
         2.2.1 החיפוש הממוחשב - ספרים
         2.2.2 החיפוש הממוחשב - מאמרים בעברית
         2.2.3 חיפוש במאגרים אלקטרוניים - מאמרים בלועזית
         2.2.4 חיפוש קטלוגי
         2.2.5 קטלוג ספרים מאוחד
      2.3 ספריות עירוניות
      2.4 ספריות מקצועיות
      2.5 ארכיונים
      2.6 אינטרנט ו-e-mail
   3 פרק ג': איך מחפשים?
      3.1 אנציקלופדיות, מדריכים ומילונים
      3.2 תוכן עניינים
      3.3 מפתח שמות, מקומות ועניינים [Index]
      3.4 קריאה מרפרפת
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות