עמוד קודם עמוד הבא

2.2.2 החיפוש הממוחשב - מאמרים בעברית

החיפוש הממוחשב, הן בעברית והן בשפות אחרות פשוט וקל היום. רצף מפתחות החיפוש – הכותר, המחבר או הנושא מופיעים על פי רצף אלפאבייתי. כך גם בחיפוש באנגלית, בו מופיעים הנושאים על פי ה-ABC. כל האמור מתייחס למאגרי מידע, שניתן להוציא מהם את הנדרש, על פי נושא ועל פי סדר אלפאביתי (נספח 5ט).

שני מאגרים עיקריים למאמרים בעברית הם "מפתח חיפה למאמרים בעברית" וכן רמב"י – רשימת מאמרים במדעי היהדות, הנערכת באוניברסיטה העברית בירושלים. מפתח חיפה אוגד בתוכו מאמרים בכל נושא, בעוד שרמב"י מתרכז במדעי היהדות. החיפוש בהם דומה – בעזרת שם כותר, שם מחבר או נושא (נספח 5י). לאחר שניתנים פרטי המאמר, מאתרים את כתב העת שבו מצוי המאמר במפתח אלף.

את החיפוש ניתן לבצע באופן דומה לחיפוש ספרים. קיים חיפוש פשוט, על פי שם כותר, מחבר או נושא וקיים חיפוש מתקדם. החיפוש המתקדם מאפשר לשלב מילים שונות, משדות ידע שונים הנדרשים, כאשר תוכנת החיפוש מזהה זאת.

כאמור: החיפוש במפתח מאמרים בעברית של אוניברסיטת חיפה ושל רמב"י מאד דומה. נושא ישראלי או חברתי או מקצועי, נחפש במפתח חיפה.
לדוגמא: אם נחפש חומר על יחסי הביל"ויים עם השלטון העות'מאני, או ליתר דיוק, לקונפליקט ביניהם ולרדיפת העות'מאנים את הביל"ויים, נוכל לבצע חיפוש מתקדם, על פי המלים:

ביל"ויים
וגם
עות'מאנים
וגם
רדיפות

מדובר בתקופת ההתיישבות. ייתכן שהמילה ביל"ויים אינה מוזכרת. מאידך גיסא ניתן לקרב את המצאי בעזרת מילים חלופיות, כמו: אהרונסון – משפחה שהנהיגה את הביל"ויים. כמו: התיישבות. בקיצור: כל מילה, המתקשרת לנושא מהידע הבסיסי שברשות החוקר-הסטודנט.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
   1 פרק א': מה מחפשים?
      1.1 מקור ראשוני
      1.2 מקור משני
      1.3 מקור הבהרה
   2 פרק ב': איפה מחפשים?
      2.1 שיטת המיון של דיואי
      2.2 ספריות אוניברסיטאיות
         2.2.1 החיפוש הממוחשב - ספרים
         2.2.2 החיפוש הממוחשב - מאמרים בעברית
         2.2.3 חיפוש במאגרים אלקטרוניים - מאמרים בלועזית
         2.2.4 חיפוש קטלוגי
         2.2.5 קטלוג ספרים מאוחד
      2.3 ספריות עירוניות
      2.4 ספריות מקצועיות
      2.5 ארכיונים
      2.6 אינטרנט ו-e-mail
   3 פרק ג': איך מחפשים?
      3.1 אנציקלופדיות, מדריכים ומילונים
      3.2 תוכן עניינים
      3.3 מפתח שמות, מקומות ועניינים [Index]
      3.4 קריאה מרפרפת
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות