עמוד קודם עמוד הבא

2.5 ארכיונים

לעומת הספריות האוניברסיטאיות, העירוניות או המקצועיות, שבהן ניתן למצואמגוון ספרים ובכללם ספרי קריאה, ספרי עיון, כתבי עת, אנתולוגיות של מאמרים או מגוון ספרים העוסקים בנושא מהיבטים שונים, הארכיונים מספקים בדרך כלל מסמכים ומסייעים לעבודת החוקר. קיימים ארכיונים רבים, אשר בחלקם ממלכתיים או ממלכתיים למחצה,כמו ארכיון המדינה או הארכיון הציוני וכן קיימים ארכיונים השייכים לסקטור מסויים. ארכיונים אלה יכולים לתעד את תנועת העבודה בארץ ישראל, כפי שקיים במכון לבון.קיים תיעוד של עליות שונות, של עדות ושל קהילות, כאשר התיעוד נמצא בארכיונים של יוצאי אותה מדינה [למשל התאחדות יוצאי תימן], של וועד קהילה שנכחדה בשואה ושרידיה הקימו את הוועד והארכיון בארץ, ארכיונים של עיתונים שבהם ניתן למצוא תיעוד של העיתון מיום הוצאתו [חלק ניכר מהעיתונים מצויים גם בספריות האוניברסיטאות ובספריות עירוניות] וכןניתן לעיתים למצוא בארכיוני העיתונים מסמכים שונים ששימשו לצורך תחקירים שונים ולא פורסמו בעיתונים וניתן לקבלם לעיתים לצורכי מחקר. בין ארכיונים אלה ניתן לעיתים למצוא גם מוזיאונים שעיקר עניינם תיעוד נושא המוזיאון בארץ ולעיתים גם קיימים בו ערכים מהעולם, כמו למשל המוזיאון למיסים או המוזיאון הנמצא באחוזת דוברובין שביסוד המעלה ומתעד את ההתישבות באיזור החולה שכלל וביסוד המעלה בפרט מאז תחילתה.

רשימת הארכיונים תופיע בנספח שבסוף המדריך, אך ככל הנראה שרשימה זו אינה מכילה את כל הארכיונים הקיימים, מאחר וקיימים גם ארכיונים קטנים וכמעט בלתי ידועים, אשר רק כאשר חוקרים נושא נקודתי בתחום ספציפי ניתן לחקור ולהגיע אליהם. חלקם של ארכיונים אלה הינם ארכיונים פרטיים, אשר לעיתים לצורך מחקר רציני, כדאי לקשור קשרים עם בעל הארכיון ולהנות מפרותיו. לא אחת קורה שארכיון נועד לתעד בעיקר עניינים משפחתיים, אך יחד עם זאת מוצאה של המשפחה, עיסוקו של אחד מאנשיה או תרומה שהעלה לצורך מטרה כל שהיא, עשויים לסייע לחוקר בפעילותו. בל נשכח כי הארכיונים אינם באים במקום הספריות. גם אם מסמכים, תמונות ושארר תיעוד שנמצא בארכיון עשוי להוות את העניין המרכזי בעבודה, עדיין קיימת כיום ספרות המקרבת אותנו לכל נושא. גם אם המחקר מתמקד באדם בלתי ידוע הרי שמהספרות בספריות השונות ניתן ללמוד על סביבתו, על סוגי התעשיות באזור, על דפוסי שידוכים ונישואין, על מנהגים שונים המקובלים באותה סביבה על גישה דתית או משיחית, וכן הלאה. כל פרט בספרות עשוי לסייע לחוקר לתמוך במחקרו, או לחילופין להעלות שאלות כאשר הנתונים מהספרות אינם תואמים למסמכים ולשאר התיעוד שבארכיון . במצב זה מתחייבים כנראה מחקרי המשך, אולם מה לעשות? כך עושים מחקר רציני.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
   1 פרק א': מה מחפשים?
      1.1 מקור ראשוני
      1.2 מקור משני
      1.3 מקור הבהרה
   2 פרק ב': איפה מחפשים?
      2.1 שיטת המיון של דיואי
      2.2 ספריות אוניברסיטאיות
         2.2.1 החיפוש הממוחשב - ספרים
         2.2.2 החיפוש הממוחשב - מאמרים בעברית
         2.2.3 חיפוש במאגרים אלקטרוניים - מאמרים בלועזית
         2.2.4 חיפוש קטלוגי
         2.2.5 קטלוג ספרים מאוחד
      2.3 ספריות עירוניות
      2.4 ספריות מקצועיות
      2.5 ארכיונים
      2.6 אינטרנט ו-e-mail
   3 פרק ג': איך מחפשים?
      3.1 אנציקלופדיות, מדריכים ומילונים
      3.2 תוכן עניינים
      3.3 מפתח שמות, מקומות ועניינים [Index]
      3.4 קריאה מרפרפת
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות