עמוד קודם עמוד הבא

3.1 אנציקלופדיות, מדריכים ומילונים

על פי רוב, האנציקלופדיה עשויה לשמש בחיבור הפורמלי לכל היותר לצורך הגדרה. באופן לא פורמלי, האנציקלופדיה עשויה להוות עבורנו מכרה זהב של ממש.

כשאנו נזקקים למידע על נושא מסוים ואיננו יודעים כיצד לגשת אליו, מרבית הסיכויים שהנושא יופיע בחלק נכבד מהאנציקלופדיות הכלליות. בתור התחלה ניתן לגשת לאנציקלופדיה העברית, המקיפה כמעט כל נושא אפשרי עד לשנות ה70-, בין אם בכרכים המקוריים ובין אם בכרכי המילואים. כרכי המילואים נועדו למלא את החסר על אירועים שלא נכתבו בעת שהכרך המקורי יצא, על פי סדר הא'-ב'. לדוגמה, ניתן למצוא בכרכי המילואים של האנציקלופדיה מידע על המשורר דוד אבידן, על הנשיא סאדאת ואחרים שטרם זכו להיכלל בה כאשר יצאו הכרכים שכיסו את השמות והאירועים באותה אות.

האנציקלופדיה עשויה להוות שער כניסה לעולם לא מוכר

מעלתה של האנציקלופדיה העברית, בכך שהיא כתובה בשפה ברורה ועשויה לסייע למי שמתקשה לקרוא בשפות לועזיות או למי שנוח לו יותר לקרוא בעברית. בדרך כלל מופיעה בסוף כל ערך רשימת מקורות בהם הסתייע המחבר וגם אם אלה מקורות מיושנים, הרי שניתן לאתרם במחשב הספריה, ועל פי קוד הדיואי שלהם, לאתר גם ספרים חדשים יותר. יתרה מכך, קיימות הפניות בתוך כל ערך כתוב, אשר ממליצות על קריאה בהרחבה על תת-נושא באותו נושא, העשוי להיות אף הוא בעל ערך לקורא. ניתן לזהות הפניות אלו על ידי האותיות ע"ע המופיעות בסוגריים לאחר המושג המוזכר באותו ערך ומשמעותן של האותיות הינה: עיין ערך. כך ניתן להכיר בהרחבה רבה יותר את הנושא ואף לפנות למקורות נוספים המופיעים בשולי הערך, ברשימת המקורות.

דרך נוספת למצוא באנציקלופדיה העברית חומר כתוב על נושא שאנו מחפשים, הינה לפתוח את כרך המפתח, אשר מפנה אותנו בכל ערך למגוון הערכים ששם מוזכר אותו ערך ובכך גם כן ניתן להרחיב את המידע הנדרש לנו.

מי ששולט באנגלית, יכול להסתייע בצורה מועילה ביותר באנציקלופדיה בריטניקה וכן במגוון אנציקלופדיות כלליות בשפות שונות העשויות להקל על המחפש.

קיימות גם אנציקלופדיות ממוקדות יותר לגבי נושאים שונים, כמו האנציקלופדיה המקראית, המכסה את נושאי המקרא, אנציקלופדיות לאמנות, קטלוגים העוסקים בכלי מחקר, כמו הקטלוג של הלקין (1989), או המדריך של ביר (Beere, 1979), המכיל מידע על כלי מדידה רבים שפורסמו ושלא פורסמו.

בנוסף לאנציקלופדיות, קיימים קטלוגים שונים [Guides]. קטלוגים אלה מכילים מידע בסיסי ביותר לגבי הנושא אותו מקיף הקטלוג, אולם עשויים לסייע בשעת חיפוש. למשל, מדי שנה יוצא קטלוג הקולנוע, המכיל כמעט כל סרט שפורסם מאז תחילתו של הקולנוע. קיימים מדריכים טכניים המתייחסים לנושא ספציפי, כמו למשל סיפרה של מנוחה בירנבויים (1993) "מי מפחד מעבודת מחקר?!", המהווה מדריך לתכנון וכתיבה של הצעת מחקר ודו"ח מחקר במדעי ההתנהגות ובעיקר בחינוך. קיימים מדריכים הנוגעים לאישים בתחומי הפילוסופיה, בתחומי היהדות השונים, בספרות וכן בתחומים אחרים. כל אותם מדריכים עשויים לסייע, בין אם במתן רקע קצר ובין אם במתן מפתח לחיפוש אחר אותו מקור [ספר, כתב-עת, סרט וכיוצא באלה].

גם מילונים עשוים לעזור, שכן מילונים אינם בהכרח תרגום ממילה למילה, כי אם גם פרשנות למושג. מילון אבן שושן למשל, מכסה את מקורותיה של המלה ומביא את האפשרויות השונות. קיימים גם מילונים חדשים בעברית, לכסיקונים של מילים לועזיות הנמצאות בשימוש בשפה העברית, מילונים בלועזית, כמו מילון אוכספורד, שנותן אף הוא פרשנויות ומילונים שונים אשר מהווים אנציקלופדיה בזעיר אנפין ומתייחסים לנושאים מוגדרים או מפרשים מושגים בתחומים מסויימים, כמו ניהול, בנקאות, פילוסופיה, אמנות וכיוצא באלה.

שימו לב לנספח מס' 4 המפנה לאנציקלופדיות, מדריכים
ומילונים במרבית הנושאים אליהם תזדקקו


עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
   1 פרק א': מה מחפשים?
      1.1 מקור ראשוני
      1.2 מקור משני
      1.3 מקור הבהרה
   2 פרק ב': איפה מחפשים?
      2.1 שיטת המיון של דיואי
      2.2 ספריות אוניברסיטאיות
         2.2.1 החיפוש הממוחשב - ספרים
         2.2.2 החיפוש הממוחשב - מאמרים בעברית
         2.2.3 חיפוש במאגרים אלקטרוניים - מאמרים בלועזית
         2.2.4 חיפוש קטלוגי
         2.2.5 קטלוג ספרים מאוחד
      2.3 ספריות עירוניות
      2.4 ספריות מקצועיות
      2.5 ארכיונים
      2.6 אינטרנט ו-e-mail
   3 פרק ג': איך מחפשים?
      3.1 אנציקלופדיות, מדריכים ומילונים
      3.2 תוכן עניינים
      3.3 מפתח שמות, מקומות ועניינים [Index]
      3.4 קריאה מרפרפת
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות