עמוד קודם עמוד הבא

2 פרק ב': איפה מחפשים?

התלמיד באוניברסיטה פונה בדרך כלל לספריה הנמצאת באוניברסיטה בה הוא לומד. תלמידי מדעי הרוח פונים בעיקר לספריה הכללית, תלמידי מדעי החברה פונים לספריית מדעי החברה וכן הלאה. באופן כללי, מרבית הנושאים מצויים בתחומי הספריה האוניברסיטאית, אולם יש לדעת כי לא את כל הדרוש ניתן למצוא רק בתחומי אותה ספריה. קיימים ספרים שונים הנמצאים במספר ספריות אך לא בכולן, וכן קיימים כתבי עת, הנמצאים בחלק מהספריות ולעתים לאו דווקא בתחומי האוניברסיטה.

לדוגמה, בנושאי חינוך, הספריה בסמינר הקיבוצים בתל-אביב מכילה מגוון רב יותר של ספרים מאשר ספריית החינוך בבניין שרת באוניברסיטת תל-אביב. לגבי אמנים מסויימים, ניתן למצוא בספריית מוזיאון תל-אביב מגוון ספרים ומאמרים שלא ניתן לאתרם בספריה אוניברסיטאית. אם סטודנט מתעניין בניהול תיירותי או עושה מחקר בנושא, הוא יכול למצוא על כך את מירב החומר בספריית המרכז לקידום מקצועי במלונאות שבבית התעשיינים, ומחקר בנושא הקשישים, עשוי להיעזר מאוד בספריית אשל - האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל. הספריות האמורות ממוקדות יותר בנושאי חינוך, אמנות, מלונאות ותיירות או בנושא הקשישים, ולפיכך כדאי מאוד להיעזר בהן ולמצוא הרבה יותר חומר, המרוכז במקום מצומצם.

אין הדבר אומר שספריות אלה, די בהן כדי למצות את הנושא, אולם פעמים רבות הן מסייעות לכותב או לחוקר למלא חללים הנוצרים מחיפוש בספריה האוניברסיטאית.

בנוסף לכך, יש מקום לחפש גם בספריות עירוניות. אם ניקח לדוגמה את ספריית בית אריאלה בתל-אביב, הרי שהיא כוללת בתוכה מספר ספריות משנה, כמו למשל, ספריית הרמב"ם למדעי היהדות, ספריה לספרות ילדים וספריה לנוער וכן ספריית כתבי-עת ועיתונות.

יש לזכור כי פעמים רבות קיים צורך לעיין במקור ראשוני שאין למצאו באוניברסיטה, כמו ספרות ילדים. מקור זה ניתן למצוא בנקל בספריה העירונית המשרתת קהל קוראים צעיר. במקרים אחרים, יש לעיין במקור ראשוני השונה מספר, כמו סרט קולנוע, שניתן למצאו בארכיון קולנועי, תמונות מסויימות, שניתן למצאן במוזיאון, וכן הלאה. יש להתייחס לכל אותם ספריות וארכיונים, כאשר ככל שההיכרות עם אותם מקומות טובה יותר, כך קל יותר להתמודד עם השגת המקורות לסוגיהם ועם העיון בהם וניתוחו.

בנוסף, קיימים מקורות הזמינים כיום במידה רבה בבתים שונים, בין אם בביתו של התלמיד או הסטודנט ובין אם בביתם של חבריו, כמו האינטרנט וה-e-mail. בדרך כלל האינטרנט אינו מהווה מקור ממצה, אולם ניתן לאתר בו מאמרים וקבוצות דיון שונות העוסקות בנושא שבו אמור לדון הכותב או החוקר. באמצעות ה-e-mail ניתן גם לקבל חומר מחקרי או אינפורמטיבי ממקורות שונים וכדאי להביא בחשבון אפשרויות אלו, אשר מסייעות לכותב בעבודתו.

בפרק זה אביא את מירב האפשרויות הקיימות כיום למציאת מקורות ואת הדרך להשתמש בהם, כדי שמלאכת האיסוף תהיה מועילה, נעימה וקלה.

אין נושא שאינו חשוב או מיותר מבחינה אקדמית. במוקדם או במאוחר
יזדקקו חלק מהתלמידים לכל אחד מהנושאים הקיימים עלי-אדמות.


בספריות האוניברסיטאיות וכן בספריות רבות אחרות, חיפוש הספרים נעשה באמצעות שיטת דיואי. הכרת שיטה זו חשובה מאוד למי שמעוניין להתמצא בנבכי הספריות ובכך אעסוק בסעיף הראשון בפרק זה.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
   1 פרק א': מה מחפשים?
      1.1 מקור ראשוני
      1.2 מקור משני
      1.3 מקור הבהרה
   2 פרק ב': איפה מחפשים?
      2.1 שיטת המיון של דיואי
      2.2 ספריות אוניברסיטאיות
         2.2.1 החיפוש הממוחשב - ספרים
         2.2.2 החיפוש הממוחשב - מאמרים בעברית
         2.2.3 חיפוש במאגרים אלקטרוניים - מאמרים בלועזית
         2.2.4 חיפוש קטלוגי
         2.2.5 קטלוג ספרים מאוחד
      2.3 ספריות עירוניות
      2.4 ספריות מקצועיות
      2.5 ארכיונים
      2.6 אינטרנט ו-e-mail
   3 פרק ג': איך מחפשים?
      3.1 אנציקלופדיות, מדריכים ומילונים
      3.2 תוכן עניינים
      3.3 מפתח שמות, מקומות ועניינים [Index]
      3.4 קריאה מרפרפת
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות