עמוד קודם עמוד הבא

2.6 אינטרנט ו-e-mail

האינטרנט והe-mail- הינם כלים חדשים ששימוש רציני בהם לצרכים אקדמיים נעשה בעיקר בעשור האחרון. ראשון היה האינטרנט.

האינטרנט החל כרשת רב כיוונית ששירתה את הצבא המריקאי ולאחר מכן החלה לפעול לשימושים אזרחיים. רבים רואים באינטרנט מכשיר אולטימטיבי להכנת חיבורים אקדמיים אולם כאן יש לנקוט זהירות רבה. לאינטרנט לא פחות מגבלות מאשר יתרונות, לפחות למי שעוסק בתחומים אקדמיים רציניים ומעוניין להגיע למקורות בעלי משקל מבחינה אקדמית. ראשית אמנה את המגבלות:
  1. ברשת האינטרנט אינספור אתרים הנוגעים כמעט בכל נושא. רבים מהאתרים עוסקים ברכילות, בפיקנטריה ובמידע בסיסי ביותר. ריבוי האתרים מצריך זמן רב כדי לחפש בהם וסופו של דבר שכמעט ולא נמצא מידע מדמעותי לגבי נושא החיפוש.
  2. בעוד שבספריות מרבית החומר הנכתב, לפחות בתחום העיון, הינו בעל מבוא אקדמי רציני ומהווה חוליה בשרשרת החקר של אותו תחום באינטנט מופיעים פעמים רבות קטעים ללא סימוכין הגיגים שלא כותבים, השערות שאינן מבוססות ומסקנות שלא נבדקו. במקרים אלה, לא זו בלבד שהשימוש באינטרנט אינו מסייע כי אם גם מזיק.
  3. גם אם מופיעים באינטרנט נתונים נכונים, הרי שבתחומים שונים קשה להגיע אליהם, מאחר שבדרך כלל שם האתר אינו מעיד מפורשות על תכניו וגם אם כן, לא ניתן לדעת אם בכלל התכנים קיימות גם מובאות ברמה אקדמית. רק לעיתים רחוקות ניתן למצוא בפרק זמן סביר את המתבקש.
ניתן אם כן לראות כי החיפוש באינטרנט כשיטה אינוממצה דיו, גוזל זמן רב ולעיתים אף עלול לפגוע במטרתו של הכותב.יחד עם זאת קיימים נושאים שניתן לדלות עבורם נתונים מהאינטרנט כמו נושאי תירות ושאר עסקים המהווים נושא למחקר וכן ניתן להעזר באתרים שונים המתעדים תגובות של הציבור לארועים מסויימים כמו לרצח רבין, להכתרתה של מלכה, וכן הלאה. ישנם מרצים המעוניינים בכך שהכותבים ישלבו בחיבוריהם נתונים מהאינטרנט, כאשר לעיתים ניתן להפיק מאתרים מסויימים הנוגעים לסרטים או לתוכניות טלויזיה שונות מידע רלוונטי לתחומים אלה.

האינטרנט אינו כלי אקדמי לכל דבר, למרות שהשימוש בו גדל והולך. מכיוון שכך ראוי להשתמש במכשיר זה רק אם הוסכם הדבר או הומלץ על ידי המרצה וגם אז רק כתוספת לספרים ולמאמרים מהספריות.

ה-e-mail שונה מהאינטרנט, מאחר ואינו מהווה מאגר אינפורמציה, אלא כלי נוח להעברת נתונים מהירה ממקום למקום ומאדם לאדם, גם אם הם נמצאים בשני קצוות מנוגדים של כדור הארץ. ב-e-mail ניתן להעלות רעיונות, להתייעץ ואף לשלוח למרצה ראשי פרקים ולקבל את תגובתו. למעשה ה-e-mail הינו שכלול של הפקס ואם השולח מצוייד בסורק, ניתן גם לשלוח באמצעות ה-e-mail תמונות, צילומי מסמכים וכיוצא באלה. מבחינה זו מתייחסים למסמכים הנשלחים כאל קובץ במחשב הפועל בסביבת חלונות , כאשר קובץ זה נשלח כ- attachment, הינו כנספח למכתב בדואר האלקטרוני.

יש לדעת כי משלוח קובץ ב word- מ- attachment מחייב שמקבל הקובץ יהיה אף הוא בעל תוכנת word בשפה בה כתוב הקובץ. אם הקובץ כתוב בעברית ולמקבל הקובץ תוכנת word שאינה בשפה העברית לא יוכל מקבל הדואר האלקטרוני לקרוא את הקובץ בעברית הנשלח כנספח. במקרה זה יש להעביר את הקובץ בעברית לתוכנת ציור או צילום ולשלוח אותו בתור שכזה כ- attachment באמצעות ה- e-mail.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
   1 פרק א': מה מחפשים?
      1.1 מקור ראשוני
      1.2 מקור משני
      1.3 מקור הבהרה
   2 פרק ב': איפה מחפשים?
      2.1 שיטת המיון של דיואי
      2.2 ספריות אוניברסיטאיות
         2.2.1 החיפוש הממוחשב - ספרים
         2.2.2 החיפוש הממוחשב - מאמרים בעברית
         2.2.3 חיפוש במאגרים אלקטרוניים - מאמרים בלועזית
         2.2.4 חיפוש קטלוגי
         2.2.5 קטלוג ספרים מאוחד
      2.3 ספריות עירוניות
      2.4 ספריות מקצועיות
      2.5 ארכיונים
      2.6 אינטרנט ו-e-mail
   3 פרק ג': איך מחפשים?
      3.1 אנציקלופדיות, מדריכים ומילונים
      3.2 תוכן עניינים
      3.3 מפתח שמות, מקומות ועניינים [Index]
      3.4 קריאה מרפרפת
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות