עמוד קודם עמוד הבא

3 פרק ג': איך מחפשים?

כאשר נושא מוכר והמקורות מוכרים, אין בעיה למצוא מקורות נוספים אם ישנם וניתן אף להסתפק באלה הנמצאים בידינו. מאידך, לעתים מקורות הידועים לנו אינם נמצאים בהישג ידינו, אך עלינו לחפש אותם, ולשם כך צריך לדעת כיצד להגיע למקור, בין אם על פי שם הספר, שם המחבר, נושא וכיוצא באלה דרכי חיפוש שעמדנו עליהן בפרק השני בשער זה. לאחר שנמצא הספר הדרוש לנו, ניתן להיעזר בתוכן העניינים או במפתח [אינדקס].

לעומת זאת, לעתים אנו נאלצים להתמודד עם נושא שאיננו מכירים כלל ואז החיפוש עלול להיות בעייתי בהרבה. הוא עלול להיות בעייתי משום שאיננו מכירים את הספרים העוסקים בו וגרוע מכך, שאיננו יודעים כלל במה מדובר. בפרק זה נכיר את הדרכים להתמודדות עם מרבית הנושאים, גם כאשר הם אינם מוכרים לנו.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
   1 פרק א': מה מחפשים?
      1.1 מקור ראשוני
      1.2 מקור משני
      1.3 מקור הבהרה
   2 פרק ב': איפה מחפשים?
      2.1 שיטת המיון של דיואי
      2.2 ספריות אוניברסיטאיות
         2.2.1 החיפוש הממוחשב - ספרים
         2.2.2 החיפוש הממוחשב - מאמרים בעברית
         2.2.3 חיפוש במאגרים אלקטרוניים - מאמרים בלועזית
         2.2.4 חיפוש קטלוגי
         2.2.5 קטלוג ספרים מאוחד
      2.3 ספריות עירוניות
      2.4 ספריות מקצועיות
      2.5 ארכיונים
      2.6 אינטרנט ו-e-mail
   3 פרק ג': איך מחפשים?
      3.1 אנציקלופדיות, מדריכים ומילונים
      3.2 תוכן עניינים
      3.3 מפתח שמות, מקומות ועניינים [Index]
      3.4 קריאה מרפרפת
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות