באתר ניתן למצוא שלושה כלי עזר:
א. המדריך לכתיבה אקדמית - גירסא אלקטרונית מלאה של הספר "המדריך לכתיבה אקדמית" מאת אלי יזרעאלי. ניתן לעיין בספר לפי פרקים או לבצע חיפוש לפי נושאים.
ב. מקורות ביבליוגרפיים - מאגר מקורות המופק באמצעות סריקה אוטומטית של מאגרי מידע ועבודות. ניתן לבצע חיפוש במאגר על פי נושאים ועל פי מילות מפתח.
ג. בלוג - בלוג העוסק בכתיבה האקדמית והתחומים והנושאים בהם עוסקות העבודות.

כל המידע באתר הוא ללא תשלום וחופשי לכל גולש וכפוף לתנאי השימוש באתר שלהל"ן.

ביצוע חיפוש
ניתן לבצע חיפוש בכל אחד משלושת חלקי האתר באמצעות מנוע החיפוש, על פי מילות מפתח, או להשתמש באינדקס הנושאים האלפביתי.

עדכון האתר
אנו שוקדים כל העת לשמור על עדכניות המידע המופיע בו, ומזמינים אתכם הגולשים להעיר ולהוסיף באמצעות הפורום, התגובות לרשימות הביבליוגרפיות או באמצעות פנייה ישירה אלינו.

לוחות "שירותי עזר"
תוכן מודעות אלה הינם באחריות המפרסמים בלבד. אין לראות בפרסום זה משום המלצה להתקשרות ו/או לרכישה.

תנאי שימוש באתר
1. אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמה מראש של מפעילת האתר הינו אסור.

2. האתר רשאי לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתו עלולים לפגוע בו ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת.

3. כל הזכויות שמורות: כל הדפים המצויים באתר, לרבות הנתונים והמידע שהם מכילים, הם רכושו הבלעדי של האתר ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינו הרוחני, או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתו המפורשת של מפעלי האתר מראש ובכתב . אין להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של מפעילי האתר בכתב ומראש.

4. השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (As is) ונעשה באחריות הבלעדית והמלאה של הגולש.


ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות