האתר "סמינר" הוקם על מנת לשמש ככלי עזר לסטודנטים/ות הלומדים/ות באקדמיה ולאלה העומדים/ות בפני כתיבת טקסט אקדמי (מאמר אקדמי או עבודה אקדמית). 
כתיבה של טקסט אקדמי הינה אחת המטלות העיקריות והחשובות ביותר במסגרת הלימודים האקדמיים - באוניברסיטה או במכללה - ובמהלך הלימודים נדרשים הסטודנטים לכתוב עבודות אקדמיות ברמות שונות ומסוגים שונים, בהתאם לסוג הלימודים (תואר ראשון/שני וכו'; עבודות סיום קורס, פרו-סמינריונים, סמינריונים, עבודות תזה וכד').

באתר "סמינר" ניתן למצוא מספר כלים שנועדו לסייע לסטודנט/ית בתהליך כתיבת העבודות כאשר העיקרי מבינהם הוא המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי. מדריך זה נועד ללוות את הכותב לכל אורך תהליך הכתיבה של עבודה אקדמית. ניתן למצוא בו את כל העקרונות המנחים והכללים המיוחדים לכתיבה האקדמית החל מהסבר אודות ההבדלים בין פרו-סמינריון, סמינריון, עבודת מחקר או תזה וכלה בכתיבת סיכום לעבודות וכללי רישום מקורות.

בעמוד הראשי ניתן למצוא קישורים לאתרי אינטרנט העשויים לשמש כמקורות לכתיבת העבודות.

כמו כן, האתר כולל אינדקס מקורות ביבליוגרפיים ובלוג העוסק בכתיבה אקדמית.

ב'סמינר' תמצאו גם לוחות פרסום של נותני/ ספקי שירותים כגון קלדנים, מתרגמים וכד'. 

בהצלחה,
צוות סמינר - המדריך המלא לכתיבה אקדמית


ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות